accessory

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

accessory (thường) số nhiều

  1. Đồ phụ tùng; vật phụ thuộc; đồ thêm vào.
  2. (Pháp lý) Kẻ tòng phạm, kẻ a tòng, kẻ đồng loã.

Tính từ[sửa]

accessory

  1. Phụ, phụ vào, thêm vào.
  2. (Pháp lý) A tòng, đồng loã.

Tham khảo[sửa]