appropriation

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˌproʊ.pri.ˈeɪ.ʃən/

Danh từ[sửa]

appropriation (số nhiều appropriations)

 1. Sự chiếm hữu, sự chiếm đoạt (làm của riêng).
 2. Sự dành riêng (để dùng vào việc gì).
 3. (Luật pháp; số nhiều) Sự phân bổ ngân sách.
  appropriations bill — dự luật phân bổ ngân sách

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /a.pʁɔ.pʁi.ja.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
appropriation
/a.pʁɔ.pʁi.ja.sjɔ̃/
appropriations
/a.pʁɔ.pʁi.ja.sjɔ̃/

appropriation gc /a.pʁɔ.pʁi.ja.sjɔ̃/

 1. Sự làm cho thích hợp.
 2. Sự chiếm hữu, sự chiếm giữ.
  L’appropriation des instruments de production — sự chiếm hữu tư liệu sản xuất
  Appropriation par expropriation, par nationalisation — sự chiếm hữu bằng cách truất hữu, bằng cách quốc hữu hóa
  Appropriation par violence ou par ruse — sự chiếm hữu bằng bạo lực hoặc bằng thủ đoạn

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]