arm-twisting

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm