calcul

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

calcul

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
calcul
/kal.kyl/
calculs
/kal.kyl/

calcul /kal.kyl/

 1. Phép tính, tính.
  Calcul mental — tính nhẩm
  Règle à calcul — thước tính
  Calcul thermique — sự tính toán nhiệt lượng
  Calcul des probabilités — phép tính xác suất
  Calcul par itération — phép tính lặp
  Calcul décimal — phép tính thập phân
  Calcul approximatif — phép tính gần đúng
  Calcul opérationnel — phép tính toán tử
  Calcul matriciel — phép tính ma trận
  Calcul différentiel — phép tính vi phân
  Calcul intégral — phép tính tích phân
  Calcul vectoriel — phép tính vec-tơ
  Calcul infinitésimal — phép tính vô cùng nhỏ
  Calcul des différences — phép tính hiệu số
  Calcul des erreurs — phép tính sai số
  Calcul des variations — phép tính biến phân
 2. Dự tính.
  D’après mes calculs, il arrivera demain — theo dự tính của tôi, ngày mai nó sẽ tới
 3. Sự tính toán.
  Agir par calcul — hành động có tính toán
  Sans calcul — không tính toán gì
 4. (Y học) Sỏi.
  Calcul rénal — sỏi thận

Tham khảo[sửa]