consequent

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

consequent /.kwənt/

  1. Do ở, bởi ở, là hậu quả của, là kết quả của.
    the confusion consequent upon the earthquake — sự hỗn loạn do động đất gây nên
  2. Hợp lý, lôgíc.

Danh từ[sửa]

consequent /.kwənt/

  1. Hậu quả tất nhiên, kết quả tất nhiên.
  2. (Toán học) Dố thứ hai trong tỷ lệ.
  3. (Ngôn ngữ học) Mệnh đề kết quả.

Tham khảo[sửa]