dadāti

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pali[sửa]

Cách viết khác[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Kế thừa từ tiếng Phạn ददाति (dadāti).

Động từ[sửa]

dadāti (gốc từ , loại 1)

  1. Đưa.
  2. Đề xuát.
  3. Cho phép.

Chia động từ[sửa]

  • Phân từ hiện tại chủ động: dadant, xem các dạng và cách sử dụng
  • Phân từ hiện tại chính giữa: dadamāna, xem các dạng và cách sử dụng
  • Phân từ quá khứ: dinna, datta, xem các dạng và cách sử dụng.
  • Danh động từ: dātabba, xem các dạng và cách sử dụng.
  • Thể sai khiến: dāpeti, dāpayati
  • Thể bị động: dīyati, diyyati

Tham khảo[sửa]

Pali Text Society (1921–1925) “dadāti”, trong Pali-English Dictionary‎ [Từ điển Pali-Anh]‎[1], London: Chipstead