fer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
fer
/fɛʁ/
fers
/fɛʁ/

fer

 1. Sắt.
  Minerai de fer — quặng sắt
 2. Mũi sắt.
  Le fer d’une flèche — mũi sắt của cái tên
 3. Thanh sắt.
  Fer à T’' — thanh sắt (mặt sắt) hình T
 4. Bàn (chỉ một số vật bằng sắt).
  Fer à repasser — bàn là
  Fer de relieur — bàn ấn của thợ đóng sách
 5. Sắt móng (để đóng móng ngựa... ).
  Fer à cheval — sắt móng ngựa
  En fer à cheval — hình sắt móng ngựa
 6. Gươm, kiếm.
  Croiser le fer — đấu kiếm
 7. (Số nhiều, y học) ) cái cặp thai.
 8. (Số nhiều) Cùm, xiềng xích.
  Avoir les fers aux pieds — chân bị cùm
  âge du fer — (sử học) thời đại đồ sắt
  battre le fer pendant qu’il est chaud — xem battre
  bois de fer — gỗ thiết mộc
  de fer — khỏe, vạm vỡ
  Corps de fer — thân thể vạm vỡ+ bướng bỉnh, ngoan cố
  Tête de fer — đầu óc ngoan cố+ sắt đá
  Volonté de fer — ý chí sắt đá
  Discipline de fer — kỷ luật sắt
  Tomber les quatre fers en l’air — ngã chỏng gọng

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]