foi

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
foi
/fwa/
foi
/fwa/

foi gc /fwa/

 1. Sự tin; lòng tin, đức tin.
  Témoin digne de foi — người làm chứng đáng tin
  la foi des chrétiens — đức tin của những người theo đạo Cơ đốc
  Foi politique — lòng tin về chính trị
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sự đoán chắc, sự hứa chắc.
  Violer sa foi — phản bội lời hứa
  acte de foi — lời nguyện tin; lòng tin; việc tỏ lòng tin
  ajouter foi à — xem ajouter
  bonne foi — thiện ý, thực tâm
  de bonne foi — với thực tâm
  en bonne foi — thực lòng, thành thực
  en foi de quoi — để làm tin
  faire foi — có giá trị thực tế
  faire foi de — chứng minh, nhận thực
  foi du centurion — lòng tin sâu sắc
  foi du charbonnier — lòng tin chất phác
  foi et hommages — lời thề trung thành với lãnh chúa
  foi jurée — lời thề
  foi pleine et entière — chứng cớ đầy đủ
  foi publique — lòng tin ở chính quyền
  foi punique — sự tráo trở
  homme de peu de foi — người hay hồ nghi, người không tin dễ dàng
  ligne de foi — đường mắt ngắm
  ma foi! — quả vậy, thực thế
  mauvaise foi — ác ý
  n'avoir ni foi ni loi — không tín ngưỡng chẳng lương tâm
  profession de foi — sự tuyên bố công khai tính ngưỡng của mình; sự tuyên bố nguyên tắc quan điểm của mình
  sur la foi de — vì tin vào
  voir avec les yeux de la foi — tin tưởng tuyệt đối

Tham khảo[sửa]