humain

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực humain
/y.mɛ̃/
humains
/y.mɛ̃/
Giống cái humaine
/y.mɛn/
humaines
/y.mɛn/

humain /y.mɛ̃/

 1. Xem homme
  Le corps humain — cơ thể người
  Le genre humain — loài người, nhân loại
  Anatomie humaine — giải phẫu người
  C’est une réaction très humaine — đó là một phản ứng rất con người
 2. Nhân đạo.
  Geste généreux et humain — cử chỉ hào hiệp và nhân đạo
  sciences humaines — khoa học nhân văn

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
humain
/y.mɛ̃/
humains
/y.mɛ̃/

humain /y.mɛ̃/

 1. Tính người, bản chất con người.
  Surpasser l’humain — vượt lên trên bản chất con người
 2. (Số nhiều, văn học) ) loài người.
  Le monde et les humains — thế giới và loài người

Tham khảo[sửa]