linking

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ link-ing.

Động từ[sửa]

linking thì hiện tại /ˈlɪŋ.kiɳ/

  1. Xem link.

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
linking

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

linking (không so sánh được) /ˈlɪŋ.kiɳ/

  1. Kết nối; liên kết.
    linking verb — động từ nối

Danh từ[sửa]

linking (số nhiều linkings) /ˈlɪŋ.kiɳ/

  1. Sự nối; sự liên kết.
    program linking — sự liên kết chương trình

Tham khảo[sửa]