loss

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

loss /ˈlɔs/

 1. Sự mất.
 2. Sự thua, sự thất bại.
  the loss of a battle — sự thua trận
 3. Sự thiệt hại, tổn hại, tổn thất, thua lỗ.
  to suffer heavy losses — bị thiệt hại nặng
  to seli at a loss — bán lỗ vốn
  a deal loss — sự mất không
  to make up a loss — bù vào chỗ thiệt
  the dealth of Lenin was a great loss to the world proletarian movement — Lê-nin mất đi là một tổn thất lớn cho phong trào vô sản thế giới
 4. Sự uổng phí, sự bỏ phí.
  without loss of time — không để uổng phí thì giờ

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]