tổn hại

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̰n˧˩˧ ha̰ːʔj˨˩toŋ˧˩˨ ha̰ːj˨˨toŋ˨˩˦ haːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ton˧˩ haːj˨˨ton˧˩ ha̰ːj˨˨to̰ʔn˧˩ ha̰ːj˨˨

Động từ[sửa]

tổn hại

  1. Làm hư hại, tổn thất lớn.
    Hút thuốc làm tổn hại sức khoẻ.
    Tổn hại đến thanh danh.

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]