Bước tới nội dung

peine

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
peine
/pɛn/
peines
/pɛn/

peine gc

 1. Sự trừng phạt, sự phạt; hình phạt.
  Peine pécuniaire — sự phạt tiền
 2. Nỗi đau khổ.
  Les peines du cœur — những nỗi đau khổ trong lòng, những nỗi khổ tâm
 3. Sự vất vả; nỗi vất vả.
  On ne réussit sans peine — không vất vả không thể thành công
 4. Sự lo lắng.
  Être en peine d’un absent — lo lắng vì một người đi xa
 5. Sự khó khăn.
  Avoir de la peine à marcher — đi khó khăn
 6. Cảnh túng thiếu.
  Laisser quelqu’un dans la peine — để ai trong cảnh túng thiếu
  à peine — vừa mới
  à peine arrivé — vừa mới đến+ hầu như không
  Savoir à peine lire — hầu như không biết đọc+ hơi, một tí
  Sentier à peine tracé — lối mòn mới hơi thành đường
  à peine que — mới... thì đã
  avec peine — khó khăn; đáng tiếc, cực lòng
  ce n’est pas la peine de — không cần
  c’est peine perdue — phí công vô ích
  être bien en peine de — rất khó (làm điều gì)
  faire de la peine — làm cho buồn rầu; làm đau lòng
  faire peine — làm cho mủi lòng
  home de peine — xem homme
  mourir à la peine — xem mourir
  ne pas plaindre sa peine — xem plaindre
  non sans peine — không phải là không vất vả
  peine capitale — xem capital
  peine de cœur — đau khổ vì tình
  peines éternelles — tội sa địa ngục
  perdre sa peine — mất công
  pour la peine — để thưởng công, để đền bù
  prendre la peine — chịu khó
  sans peine — dễ dàng
  se donner la peine — chịu khó
  sous peine de — nếu không thì bị
  toute peine mérite salaire — có công có thưởng; có làm có ăn
  valoir la peine — đáng (làm gì)

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]