capital

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkæ.pə.tᵊl/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

capital /ˈkæ.pə.tᵊl/

 1. Thủ đô, thủ phủ.
 2. Chữ viết hoa.
  to write one's name in capital — viết tên bằng chữ hoa
 3. Tiền vốn, tư bản.
  floating (working) capital — vốn luân chuyển
  fixed capital — tư bản bất biến
 4. (Kiến trúc) Đầu cột.

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

capital /ˈkæ.pə.tᵊl/

 1. Quan hệ đến sinh mạng; tử hình.
  capital offence — tội tử hình
 2. Chính, ở đầu, ở trên đầu, ở trên hết.
  capital city — thủ đô
 3. Chủ yếu, cốt yếu, cơ bản, lớn.
  of capital inmportance — có tầm quan trọng lớn
  capital letter — chữ hoa
 4. Tuyệt diệu, thượng hạng, ưu , xuất sắc, rất hay.
  a capital speach — bài nói rất hay
  what a capital idea! — ý kiến mới tuyệt diệu làm sao!
 5. Vô cùng tai hại.
  a capital error — một sự lầm lẫn vô cùng tai hại

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ka.pi.tal/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực capital
/ka.pi.tal/
capitaux
/ka.pi.tɔ/
Giống cái capitale
/ka.pi.tal/
capitales
/ka.pi.tal/

capital /ka.pi.tal/

 1. Chủ yếu, hàng đầu.
  Point capital — điểm chủ yếu
 2. Tử hình.
  Peine capitale — tội tử hình
  ville capitale — (từ cũ, nghĩa cũ) thủ đô

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
capital
/ka.pi.tal/
capitaux
/ka.pi.tɔ/

capital /ka.pi.tal/

 1. Vốn, tư bản.
  Manger son capital — ăn mất vốn
  capital social — tư bản xã hội
  le capital et le prolétariat — tư bản và vô sản
  petit capital — (thân mật) sự trinh tiết (của phụ nữ)

Tham khảo[sửa]