prix

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

prix

 1. Phần thưởng.
 2. Giá trị.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
prix
/pʁi/
prix
/pʁi/

prix /pʁi/

 1. Giá.
  Prix fixe — giá nhất định
 2. Giá trị.
  Le prix du temps — giá trị của thời giờ
 3. Giải thưởng; người được giải thưởng; tác phẩm được giải thưởng.
  Remporter le prix à la course — được giải thưởng trong cuộc chạy đua
  Ce peintre était un prix de Rome — họa sĩ ấy là người được giải thưởng Rô-ma
 4. Phần thưởng.
  Distribution des prix — lễ phát phần thưởng
  à prix d’or — giá rất đắt
  à tout prix — bằng bất cứ giá nào (nghĩa bóng)
  au prix de — với giá là; phải bỏ ra, phải hy sinh (cái gì)+ với điều kiện là+ so với
  La fortune n'est rien au prix de la santé — tiền của không có nghĩa gì so với sức khỏe
  au prix fort — đắt quá
  chacun vaut son prix — ai cũng có ít nhiều giá trị
  donner du prix à — coi là có giá trị
  hors de prix — xem hors
  mettre à prix la tête de quelqu'un — treo giải thưởng để bắt (giết) ai
  n'avoir pas de prix — vô giá, quí lắm
  sans prix — vô giá
  valoir son prix — đáng giá

Tham khảo[sửa]