réciproque

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

Số ít Số nhiều
Giống đực réciproque
/ʁe.si.pʁɔk/
réciproques
/ʁe.si.pʁɔk/
Giống cái réciproque
/ʁe.si.pʁɔk/
réciproques
/ʁe.si.pʁɔk/

réciproque /ʁe.si.pʁɔk/

 1. Lẫn nhau, qua lại, hỗ tương.
  Action réciproque — tác động qua lại
  Confiance réciproque — sự tin tưởng lẫn nhau
  Verbe réciproque — động từ qua lại
 2. Đảo, thuận nghịch.
  Théorème réciproque — định lý đảo
  Equation réciproque — phương trình thuận nghịch

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
réciproque
/ʁe.si.pʁɔk/
réciproque
/ʁe.si.pʁɔk/

réciproque gc /ʁe.si.pʁɔk/

 1. (Lôgic) Đảo đề.
 2. (Toán học) Định lý đảo.
 3. Cái như thế.
  Vous m’avez joué un mauvais tour,je vous rendrai la réciproque — anh chơi xỏ tôi, tôi sẽ đập lại anh một vố như thế

Tham khảo[sửa]