seul

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực seul
/sœl/
seuls
/sœl/
Giống cái seule
/sœl/
seules
/sœl/

seul /sœl/

 1. Một mình, lẻ loi, cô độc, trơ trọi.
  Vivre seul — sống cô độc
 2. Duy nhất, chỉ (có) một.
  Le seul coupable — kẻ phạm tội duy nhất
 3. Đơn thuần.
  La pensée seule de la vertu — ý nghĩ đơn thuần về đạo đức
  comme un seul homme — xem homme
  par cela seul — chỉ thế thôi
  pas un seul — không một (ai, cái gì)
  seul à seul — chỉ có hai người với nhau
  tout seul — (chỉ) một mình
  un seul et même — chỉ là một

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
seul
/sœl/
seuls
/sœl/

seul /sœl/

 1. Một người.
  Gouvernement d’un seul — chính quyền một người
  n'être pas le seul — không phải chỉ có một

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]