nhất định

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲət˧˥ ɗḭ̈ʔŋ˨˩ɲə̰k˩˧ ɗḭ̈n˨˨ɲək˧˥ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲət˩˩ ɗïŋ˨˨ɲət˩˩ ɗḭ̈ŋ˨˨ɲə̰t˩˧ ɗḭ̈ŋ˨˨

Phó từ[sửa]

nhất định

 1. Biểu thị ý khẳng định chắc chắn, cho là không thể khác được.
  Ngày mai nhất định xong.
 2. Biểu thị ý dứt khoát, không thay đổi ý định.
  nhất định không chịu.
  Anh ấy nhất định không đến.

Tính từ[sửa]

nhất định

 1. tính chất xác định, trong một tương quan nào đó. Đứng ở một chỗ , không đi lại lung tung.
  Họp vào một ngày nhất định trong tháng.
  Làm theo những nguyên tắc nhất định.
 2. Ở một mức nào đó, không cao, nhưng cũng tương đối, vừa phải, theo sự đánh giá của người nói.
  Chưa thành công, nhưng cũng đạt được những kết quả nhất định.
  Có một số kinh nghiệm nhất định.

Tham khảo[sửa]