skape

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å skape
Hiện tại chỉ ngôi (skaper
Quá khứ (skapa, (skapte
Động tính từ quá khứ (skapa, (skapt) -
Động tính từ hiện tại

skape

 1. Tạo dựng, tạo nên, tạo lập. Sáng tác, sáng chế, sáng tạo.
  Gud skapte himmel og jord
  Komponisten skaper musikk.
  å være som skapt for noe — Có thiên tài về việc gì.
  en skapende kunstner — Nhà sáng tác, sáng tạo.
  å skape seg om til noe — Tự biến thành việc gì.
 2. Gây ra, tạo ra, làm ra.
  å skape uro/spenning/forventninger
 3. (Refl.) Giả vờ, giả đò, giả tảng.
  Ikke stå der og skap deg!
  å skape seg vrang — Trở nên cứng đầu, bướng bỉnh.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]