stay-at-home

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm