thứ tư

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: thứ Tư

Tiếng Việt[sửa]

Danh từ riêng[sửa]

thứ tư

  1. Từ sai chính tả của thứ Tư.

Tính từ[sửa]

thứ tư (không thể so sánh được)

  1. Số thứ tự tương ứng với cái (vật, chiếc,...) đứng ở vị trí ngay sau cái (vật, chiếc,...) thứ ba, hoặc xếp ngay trước cái (vật, chiếc,...) ở vị trí thứ năm trong thứ tự đếm (có thể là đếm tăng, đếm giảm, đếm cách quãng hoặc đếm theo quy tắc nào đó).
    Bạn lấy 3 cái bánh đầu tiên, còn tôi lấy cái thứ tư.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]

thứ tự thứ tư khi đếm