vắng chủ nhà gà vọc nhiều tôm

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vaŋ˧˥ ʨṵ˧˩˧ ɲa̤ː˨˩ ɣa̤ː˨˩ va̰ʔwk˨˩ ɲiə̤w˨˩ tom˧˧ja̰ŋ˩˧ ʨu˧˩˨ ɲaː˧˧ ɣaː˧˧ ja̰wk˨˨ ɲiəw˧˧ tom˧˥jaŋ˧˥ ʨu˨˩˦ ɲaː˨˩ ɣaː˨˩ jawk˨˩˨ ɲiəw˨˩ tom˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaŋ˩˩ ʨu˧˩ ɲaː˧˧ ɣaː˧˧ vawk˨˨ ɲiəw˧˧ tom˧˥vaŋ˩˩ ʨu˧˩ ɲaː˧˧ ɣaː˧˧ va̰wk˨˨ ɲiəw˧˧ tom˧˥va̰ŋ˩˧ ʨṵʔ˧˩ ɲaː˧˧ ɣaː˧˧ va̰wk˨˨ ɲiəw˧˧ tom˧˥˧

Thành ngữ[sửa]

vắng chủ nhà gà vọc nhiều tôm

  1. Xem vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.