Bước tới nội dung

valeur

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
valeur
/va.lœʁ/
valeurs
/va.lœʁ/

valeur gc

 1. Giá trị; phẩm giá; trị giá.
  Valeur d’un ouvrage — giá trị một tác phẩm
  Valeur d’échange — giá trị trao đổi
  Diminution de valeur — sự giảm giá
  Objet de valeur — vật có giá trị, vật quý giá
  Les valeurs morales — những giá trị tinh thần
  Valeur expressive d’un mot — giá trị biểu cảm của một từ
  La valeur d’une blanche est deux noires — (âm nhạc) giá trị của một nốt trắng là hai nốt đen
  Homme de valeur — người có phẩm giá
  Valeur numérique — (toán học) số trị
  Valeur préréglée — giá trị chỉnh trước
  Valeur absolue — giá trị tuyệt đối
  Valeur de seuil — giá trị ngưỡng
  Valeur approchée — giá trị gần đúng
  Valeur approchée par défaut — giá trị gần đúng âm, giá trị gần đúng thiếu
  Valeur approchée par excès — giá trị gần đúng dương, giá trị gần đúng thừa
  Valeur calculée — giá trị tính toán
  Valeur infinie — giá trị vô tận
  Valeur déterminée — giá trị xác định
  Valeur caractéristique — giá trị đặc trưng
  Valeur efficace — giá trị hiệu dụng
  Valeur équivalente — giá trị tương đương
  Valeur extrême — cực trị
  Valeur fixe — giá trị cố định
  Valeur imaginaire — giá trị ảo
  Valeur initiale — giá trị ban đầu
  Valeur instantanée — giá trị tức thời
  Valeur intermédiaire — giá trị trung gian
  Valeur inverse — giá trị nghịch đảo
  Valeur maximum — giá trị cực đại
  Valeur minimum — giá trị cực tiểu
  Valeur moyenne quadratique — giá trị trung bình bình phương
  Valeur nominale — giá trị danh định
  Valeur réduite — giá trị rút gọn
  Valeur de réglage — giá trị điều chỉnh
  Valeur vraie — giá trị thực
  Sans valeur — vô giá trị
 2. Tầm quan trọng.
  Attacher de la valeur à quelque chose — coi việc gì là (có tầm) quan trọng
 3. (Văn học) Lòng dũng cảm.
  Soldat d’une rare valeur — quân nhân có lòng dũng cảm hiếm có
 4. (Lượng) Ước chừng.
  Ajouter la valeur d’un litre d’eau — thêm vào ước chừng một lít nước
 5. (Hội họa) Độ.
 6. (Kinh tế) Chứng khoán; phiếu cổ phần.
  mettre en valeur — làm nổi bật lên
  Mettre sa vertu en valeur — làm nổi bật đức tính của ông ấy+ khai khẩn, làm cho sinh lợi
  Mettre une terre en valeur — khai khẩn một thửa đất
  Mettre un capital en valeur — làm cho một vốn sinh lợi

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]