Bước tới nội dung

white

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

white

Tính từ[sửa]

whitetrắng: màu có độ sáng cao nhưng giá trị màu sắc bằng 0. (chính xác hơn thì nó chứa toàn bộ các màu của quang phổ và đôi khi được mô tả như màu tiêu sắc — màu đen thì là sự vắng mặt của các màu)

Danh từ[sửa]

whitemàu trắng: màu có độ sáng cao nhưng giá trị màu sắc bằng 0. (chính xác hơn thì nó chứa toàn bộ các màu của quang phổ và đôi khi được mô tả như màu tiêu sắc — màu đen thì là sự vắng mặt của các màu)

Trái nghĩa[sửa]

black

Từ liên hệ[sửa]

red, green, blue, yellow

Từ dẫn xuất[sửa]

to whiten