Bước tới nội dung

?

Từ điển mở Wiktionary

Đa ngữ[sửa]? U+003F, ?
QUESTION MARK
>
[U+003E]
Basic Latin @
[U+0040]

Từ nguyên[sửa]

Có thể bắt nguồn từ chữ Qo, với Q được viết trên o, viết tắt của quaestio trong tiếng Latin (“câu hỏi”), được đặt ở cuối câu hỏi để đánh dấu như vậy.[1]

Dấu câu[sửa]

?

 1. Được sử dụng trong các chữ viết từ trái sang phải khác nhau, bao gồm cả chữ viết Latin, để đánh dấu câu trước là một câu hỏi.
 2. (truyện tranh) Chính nó được sử dụng để truyền đạt rằng một nhân vật đang bối rối.
  Nhân vật #1: “I have no time to explain! Have you seen a Big Bad Wolf blowing down various houses?”
  Nhân vật #2: “?”
 3. (ngôn ngữ học) Đánh dấu từ hoặc cụm từ sau là nghi vấn vì lý do ngữ pháp hoặc ngữ nghĩa-thực dụng.

Ký tự[sửa]

 1. Phần ẩn cho một từ, cụm từ, văn bản hoặc giá trị số không xác định.
  Số tiếp theo trong dãy số dưới đây là số nào?
  1 2 3 5 8 13 21 34 ?
 2. (cờ vua) Cho biết một nước đi xấu.
 3. (lập trình)
  Một ký tự đại diện cho một ký tự trong ngôn ngữ truy vấn.
  Các nhà điều hành bên thứ ba trong một số ngôn ngữ lập trình.
 4. (biểu thức chính quy) Phát hiện không hoặc một lần xuất hiện của phần tử trước đó.
  Chuỗi colou?r khớp với cả “color” và “colour”.
 5. (Internet) Trong một URL, bắt đầu một chuỗi truy vấn (một chuỗi dữ liệu được định dạng dưới dạng các cặp giá trị trường).
  https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=%3F&action=view&useskin=monobook

Xem thêm[sửa]

Các ký tự liên quan đến “?”[sửa]

Các ký tự giống “?”[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Alexander Humez, 1987, A B C et cetera: the life & times of the Roman alphabet