égal

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực égal
/e.ɡal/
égaux
/e.ɡɔ/
Giống cái égale
/e.ɡal/
égales
/e.ɡal/

égal

 1. Bằng nhau, ngang nhau.
  Deux quantités égales — hai số lượng bằng nhau
  Deux triangles égaux — (toán) hai tam giác bằng nhau
 2. Bình đẳng.
  égaux devant la loi — bình đẳng trước pháp luật
 3. Đều đặn, không thay đổi.
  Température égale — nhiệt độ đều đặn
 4. Bình thản, không cần, không thiết, cũng mặc.
  Tout lui est égal — cái gì nó cũng mặc
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Bằng phẳng.
  Chemin égal — đường bằng phẳng
 6. (Từ cũ, nghĩa cũ) Vô tư.
  cela m’est égal — thế nào cũng mặc, có can hệ gì đến tôi
  c’est égal — (thân mật) dù sao
  tenir la balance égale — hết sức vô tư
  toutes choses égales d’ailleurs — giả thiết là mọi điều kiện khác đều hoàn toàn như nhau

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít égal
/e.ɡal/
égaux
/e.ɡɔ/
Số nhiều égal
/e.ɡal/
égaux
/e.ɡɔ/

égal

 1. Kẻ ngang tàng; cái ngang tàng.
  à l’égal de — bằng với, ngang với
  d’égal à égal — ngang hàng với nhau
  Traiter d’égal à égal — đối xử ngang với nhau
  n'avoir d’égal que — chỉ có thể so với
  sans égal — vô địch, vô song
  Une prudence sans égale — một sự thận trọng vô song

Từ đồng âm[sửa]

 • Ego

Tham khảo[sửa]