úm ba la xì bùa

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
um˧˥ ɓaː˧˧ laː˧˧ si̤˨˩ ɓṳə˨˩ṵm˩˧ ɓaː˧˥ laː˧˥ si˧˧ ɓuə˧˧um˧˥ ɓaː˧˧ laː˧˧ si˨˩ ɓuə˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
um˩˩ ɓaː˧˥ laː˧˥ si˧˧ ɓuə˧˧ṵm˩˧ ɓaː˧˥˧ laː˧˥˧ si˧˧ ɓuə˧˧

Thán từ[sửa]

úm ba la xì bùa

  1. Câu niệm chú.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)