Bước tới nội dung

контроль

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Danh từ

[sửa]

контроль

 1. (проверка) [sự] kiểm soát, kiểm tra, giám sát.
  взять что-л. под контроль — [theo dõi] kiểm tra cái gì
  контроль рублём эк. — sự kiểm soát (giám sát) bằng đồng rúp
 2. (учреждение) ban kiểm tra, ban giám sát.
  партийно-государственный контроль — ban kiểm tra của đảng và nhà nước
  отдел технического контролья — phòng kiểm tra kỹ thuật, phòng nghiệm thu
 3. (собир.) (контролёры) những người kiểm soát (kiểm tra).

Tham khảo

[sửa]