Bước tới nội dung

направлять

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Động từ

[sửa]

направлять Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: направить) ‚(В)

 1. Hướng... đến, hướng... về, (устремлять) dồn... vào; (оружие) chĩa... vào; перен. (сосредоточивать) tập trung... vào.
  направлять бинокль — chiếu ống nhòm
  направлять струю на что-л. — chĩa luồng nước vào (phun) cái gì
  направлять свои силы на что-л. — dồn lực lượng mình vào việc gì, tập trung sức lực vào việc gì
  направлять удар на врага — tập trung cú đánh [nện] vào quân địch
  направлять внимение — tập trung sự chú ý, hướng sự chú ý
 2. (посылать) phái... đi, cử... đi, gửi... đi, sai... đi.
  направлять больного к врачу — đưa người bệnh đến bác sĩ
  направлять на работу — phái đi công tác
  направлять заявление в суд — gửi đơn lên tòa án

Tham khảo

[sửa]