определять

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

определять Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: определить) ‚(В)

 1. (устанавливать) xác định, định.
  определять направление ветра — xác định hướng gió
  определять болезнь — xác định bệnh, chẩn đoán
  определять расстояние на глаз — ước lượng khoảng cách bằng mắt
 2. (давать определение) định nghĩa.
 3. (назначать) ấn định, quy định, qui định, định.
 4. (обусловливать) quyết định, định đoạt.
  это определило его судьбу — điều đó định đoạt (quyết định) số phận của nó

Tham khảo[sửa]