отдаваться

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

Bản mẫu:rus-verb-13b-r отдаваться Thể chưa hoàn thành ((Hoàn thành: отдаться))

  1. (В) chịu theo, hàng phục, đầu hàng.
  2. (Д) (посвящаться себя) hiến thân, hiến mình, xả thân.
  3. (о женщне) thuận tình giao hợp, giao cấu, ngủ; nằm, hiến mình (разг. ).
  4. (раздаваться) vang lên, âm vang
  5. (отражаться) ảnh hưởng đến.

Tham khảo[sửa]