подготовка

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từ[sửa]

подготовка gc

 1. (Sự) Chuẩn bị, sửa soạn, trù bị; (обучение) [sự] đào tạo, huấn luyện.
  военная подготовка — [sự] huấn luyện quân sự
  подготовка кадров — [sự] đào tạo cán bộ, huấn luyện cán bộ
  без подготовки — (экспромтом) không chuẩn bị trước, ngẫu hứng
 2. (запас знаний) trình độ học vấn, vốn kiến thức, vốn hiểu biết, vốn học hành.
  у него хорошая подготовка — anh ấy có trình độ học vấn khá (có vốn kiến thức rộng)
  у него слабая подготовка — anh này được đào tạo kém
  артиллерийская подготовка воен. — [trận, cuộc] pháo binh dọn đường, pháo kích chuẩn bị, pháo hỏa chuẩn bị

Tham khảo[sửa]