Bước tới nội dung

пропуск

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

пропуск , 3c

 1. (действие) [sự] cho vào, để lọt, cho lọt vào, cho thấm vào; phuc vụ, cho qua; cho đi qua, cho chạy qua; nhường lối, nhường đường; cho ra; bỏ lỡ, bỏ nhỡ, bỏ quá; bỏ sót, sót, bỏ, lược bỏ; vắng mặt, khiếm diện, không đến dự (ср. пропускать ).
  пропуск судов через шлюзы — [sự] cho tàu thủy qua các âu thuyền
  срока подачи заявления — [sự] bỏ quá hạn nộp đơn
  (мн. пропуска — ) (документ) [tờ tấm] giấy phép vào, giấy vào cửa, thẻ vào cửa
  (мн. пропуска — ) (пароль) mật khẩu, khẩu lệnh
  (мн. пропуски — ) (опущенная часть текста) — [chỗ, đoạn] bỏ sót, sót, bỏ, lược bỏ; (незаполненное место) — [chỗ, đoạn] bỏ trống
  (мн. пропуски — ) (случай неявки) — [lần, buổi] vắng mặt, khiếm diện, không đến dự
  он посещает занятия без пропусков — cậu ấy đi học đều không buổi nào vắng mặt

Tham khảo[sửa]