справедливость

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

справедливость gc

 1. (Tính chất, sự) Chính nghĩa, chính đáng
 2. (беспристрастность) công lí, [sự, tính, lẽ] công bằng, công minh, vô tư, công tâm.
  чувство справедливости — lòng công bằng, công tâm
  восстановить справедливость — khôi phục [lại] công lí, phục hồi chính nghĩa
  справедливости ради — nói cho công bằng ra, nói cho đúng ra
 3. (правильность) [sự, tính] đúng đắn, đúng.
  надо отдать ему справедливость — phải công nhận cho anh ấy rằng..., phải công nhận rằng anh ấy...

Tham khảo[sửa]