транспорт

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

транспорт

 1. (Ngành) Vận tải.
  железнодорожный транспорт — [ngành] vận tải đường sắt
  автомобильный транспорт — [ngành] vận tải ô tô
  городской транспорт — [ngành] vận tải đô thị, vận tải trong thành phố
 2. (перевозка) [sự] vận tải, vận chuyển, chuyển vận, chuyên chở, đài tải.
 3. (партия грузов) hàng vận chuyển, hàng đài tải, hàng.
 4. (воен.) Đoàn vận tải, tàu xe.
  артиллерийский транспорт — đoàn vận tải pháo binh, xe kéo pháo
 5. (судно) [chiếc] tàu thủy vận, tàu vận tải.

Tham khảo[sửa]