Bước tới nội dung

черта

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

{{rus-noun-f-1b|root=черт}} черта gc

 1. (линия) đường, nét, vạch, gạch, vệt dài.
  провести чертау — vạch một đường, kẻ một vạch, gạch một nét
 2. (граница, предел) giới hạn, ranh giới, đường.
  пограничная черта — đường biên giới
  в чертае города — trong phạm vi (giới hạn, ranh giới) thành phố
 3. :
  чертаы лица — nét mặt
 4. (свойство, особенность) đặc điểm, đặc tính, tính chất, nét.
  черта характера — tính tình
  отличительная черта — đặc điểm, nét đặc biệt
  семейная, фамильная черта — đặc điểm (đặc tính) của gia đình
 5. .
  в общих чертаах — [về] đại thể, đại cương, khái quát

Tham khảo[sửa]