Từ điển mở Wiktionary

Chữ Braille[sửa]U+2837, ⠷
BRAILLE PATTERN DOTS-12356

[U+2836]
Braille Patterns
[U+2838]
12356
  • Số chấm: 5
  • Các chấm: 12356

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Anh[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Tây Ban Nha[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Hungary[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Séc[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Slovak[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Albani[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Ả Rập[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Amhara[sửa]

Chuyển tự[sửa]

  • Chữ Ethiopia: (nguyên âm: ʾ)

Tiếng Phạn[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Miến Điện[sửa]

Chuyển tự[sửa]

  • Chữ Myanmar:

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quảng Đông[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Thái[sửa]

Chuyển tự[sửa]