A-bu Đa-bi

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ ɓu˧˧ ɗaː˧˧ ɓi˧˧˧˥ ɓu˧˥ ɗaː˧˥ ɓi˧˥˧˧ ɓu˧˧ ɗaː˧˧ ɓi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ ɓu˧˥ ɗaː˧˥ ɓi˧˥˧˥˧ ɓu˧˥˧ ɗaː˧˥˧ ɓi˧˥˧

Danh từ[sửa]

A-bu Đa-bi

  1. Abu Dhabi (một tiểu vương quốc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất)
  2. Abu Dhabi (thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; thủ đô của Tiểu vương quốc Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất)

Đồng nghĩa[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)