Giơ-lâng

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm