Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ ɓaːŋ˧˧ kə̰ʔwŋ˨˩ hwa̤ː˨˩ saʔa˧˥ ho̰ʔj˨˩ ʨṵ˧˩˧ ŋiʔiə˧˥ so˧˧ viət˧˥liəŋ˧˥ ɓaːŋ˧˥ kə̰wŋ˨˨ hwaː˧˧ saː˧˩˨ ho̰j˨˨ ʨu˧˩˨ ŋiə˧˩˨ so˧˥ jiə̰k˩˧liəŋ˧˧ ɓaːŋ˧˧ kəwŋ˨˩˨ hwaː˨˩ saː˨˩˦ hoj˨˩˨ ʨu˨˩˦ ŋiə˨˩˦ so˧˧ jiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ ɓaːŋ˧˥ kəwŋ˨˨ hwa˧˧ sa̰ː˩˧ hoj˨˨ ʨu˧˩ ŋḭə˩˧ so˧˥ viət˩˩liən˧˥ ɓaːŋ˧˥ kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ saː˧˩ ho̰j˨˨ ʨu˧˩ ŋiə˧˩ so˧˥ viət˩˩liən˧˥˧ ɓaːŋ˧˥˧ kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ sa̰ː˨˨ ho̰j˨˨ ʨṵʔ˧˩ ŋḭə˨˨ so˧˥˧ viə̰t˩˧

Danh từ riêng[sửa]

Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết

  1. Quốc hiệu chính thức của Liên Xô.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]