Thành viên:GerardM/kladblok

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Talen[sửa]

{{aa}} [[:Bản mẫu:aa]] Bản mẫu:aa
{{ab}} [[:Bản mẫu:ab]] Bản mẫu:ab
{{af}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Afrikaans|Tiếng Afrikaans]]|plain=tiếng Afrikaans|lc=[[tiếng Afrikaans]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Afrikaans

{{als}} [[:Bản mẫu:als]] Bản mẫu:als
{{am}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Amharic|Tiếng Amharic]]|plain=tiếng Amharic|lc=[[tiếng Amharic]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Amharic

{{an}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Aragon|Tiếng Aragon]]|plain=tiếng Aragon|lc=[[tiếng Aragon]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Aragon

{{ar}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ả Rập|Tiếng Ả Rập]]|plain=tiếng Ả Rập|lc=[[tiếng Ả Rập]]|script=Arab}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ả Rập

{{ars}} [[:Bản mẫu:ars]] Bản mẫu:ars
{{as}} [[:Bản mẫu:as]] Bản mẫu:as
{{ast}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Asturias|Tiếng Asturias]]|plain=tiếng Asturias|lc=[[tiếng Asturias]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Asturias

{{ay}} [[:Bản mẫu:ay]] Bản mẫu:ay
{{az}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Azerbaijan|Tiếng Azerbaijan]]|plain=tiếng Azerbaijan|lc=[[tiếng Azerbaijan]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Azerbaijan

{{ba}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Bashkir|Tiếng Bashkir]]|plain=tiếng Bashkir|lc=[[tiếng Bashkir]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Bashkir

{{bal}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Balochi|Tiếng Balochi]]|plain=tiếng Balochi|lc=[[tiếng Balochi]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Balochi

{{ban}} [[:Bản mẫu:ban]] Bản mẫu:ban
{{be}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Belarus|Tiếng Belarus]]|plain=tiếng Belarus|lc=[[tiếng Belarus]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Belarus

{{ber}} [[:Bản mẫu:ber]] Bản mẫu:ber
{{bg}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Bulgari|Tiếng Bulgari]]|plain=tiếng Bulgari|lc=[[tiếng Bulgari]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Bulgari

{{bh}} [[:Bản mẫu:bh]] Bản mẫu:bh
{{bi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Bislama|Tiếng Bislama]]|plain=tiếng Bislama|lc=[[tiếng Bislama]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Bislama

{{bn}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Bengal|Tiếng Bengal]]|plain=tiếng Bengal|lc=[[tiếng Bengal]]|script=Beng}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Bengal

{{bo}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tạng|Tiếng Tạng]]|plain=tiếng Tạng|lc=[[tiếng Tạng]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tạng

{{br}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Breton|Tiếng Breton]]|plain=tiếng Breton|lc=[[tiếng Breton]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Breton

{{bs}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Bosnia|Tiếng Bosnia]]|plain=tiếng Bosnia|lc=[[tiếng Bosnia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Bosnia

{{bug}} [[:Bản mẫu:bug]] Bản mẫu:bug
{{ca}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Catalan|Tiếng Catalan]]|plain=tiếng Catalan|lc=[[tiếng Catalan]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{TÊNTRANG}}]] </noinclude> || Tiếng Catalan

{{ceb}} [[:Bản mẫu:ceb]] Bản mẫu:ceb
{{ch}} [[:Bản mẫu:ch]] Bản mẫu:ch
{{che}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Chechnya|Tiếng Chechnya]]|plain=tiếng Chechnya|lc=[[tiếng Chechnya]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Chechnya

{{chm}} [[:Bản mẫu:chm]] Bản mẫu:chm
{{chr}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Cherokee|Tiếng Cherokee]]|plain=tiếng Cherokee|lc=[[tiếng Cherokee]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Cherokee

{{chv}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Chuvash|Tiếng Chuvash]]|plain=tiếng Chuvash|lc=[[tiếng Chuvash]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Chuvash

{{co}} [[:Bản mẫu:co]] Bản mẫu:co
{{crh}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tatar Crưm|Tiếng Tatar Crưm]]|plain=tiếng Tatar Crưm|lc=[[tiếng Tatar Crưm]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tatar Crưm

{{cs}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Séc|Tiếng Séc]]|plain=tiếng Séc|lc=[[tiếng Séc]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Séc

{{csb}} [[:Bản mẫu:csb]] Bản mẫu:csb
{{cy}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Wales|Tiếng Wales]]|plain=tiếng Wales|lc=[[tiếng Wales]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Wales

{{da}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Đan Mạch|Tiếng Đan Mạch]]|plain=tiếng Đan Mạch|lc=[[tiếng Đan Mạch]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{TÊNTRANG}}]] </noinclude> || Tiếng Đan Mạch

{{de}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Đức|Tiếng Đức]]|plain=tiếng Đức|lc=[[tiếng Đức]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Đức

{{diu}} [[:Bản mẫu:diu]] Bản mẫu:diu
{{div}} [[:Bản mẫu:div]] Bản mẫu:div
{{dz}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Dzongkha|Tiếng Dzongkha]]|plain=tiếng Dzongkha|lc=[[tiếng Dzongkha]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Dzongkha

{{el}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Hy Lạp|Tiếng Hy Lạp]]|plain=tiếng Hy Lạp|lc=[[tiếng Hy Lạp]]|script=Grek}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Hy Lạp

{{en}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Anh|Tiếng Anh]]|plain=tiếng Anh|lc=[[tiếng Anh]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Anh

{{eu}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Basque|Tiếng Basque]]|plain=tiếng Basque|lc=[[tiếng Basque]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{TÊNTRANG}}]] </noinclude> || Tiếng Basque

{{eo}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[Quốc tế ngữ]]|plain=Quốc tế ngữ|lc=[[Quốc tế ngữ]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Quốc tế ngữ

{{es}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tây Ban Nha|Tiếng Tây Ban Nha]]|plain=tiếng Tây Ban Nha|lc=[[tiếng Tây Ban Nha]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tây Ban Nha

{{eso}} [[:Bản mẫu:eso]] Bản mẫu:eso
{{et}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Estonia|Tiếng Estonia]]|plain=tiếng Estonia|lc=[[tiếng Estonia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Estonia

{{fa}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ba Tư|Tiếng Ba Tư]]|plain=tiếng Ba Tư|lc=[[tiếng Ba Tư]]|script=Arab}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ba Tư

{{fi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Phần Lan|Tiếng Phần Lan]]|plain=tiếng Phần Lan|lc=[[tiếng Phần Lan]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Phần Lan

{{fiu}} [[:Bản mẫu:fiu]] Bản mẫu:fiu
{{fj}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Fiji|Tiếng Fiji]]|plain=tiếng Fiji|lc=[[tiếng Fiji]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Fiji

{{fo}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Faroe|Tiếng Faroe]]|plain=tiếng Faroe|lc=[[tiếng Faroe]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Faroe

{{fr}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Pháp|Tiếng Pháp]]|plain=tiếng Pháp|lc=[[tiếng Pháp]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Pháp

{{fur}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Friuli|Tiếng Friuli]]|plain=tiếng Friuli|lc=[[tiếng Friuli]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Friuli

{{fy}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Frysk|Tiếng Frysk]]|plain=tiếng Frysk|lc=[[tiếng Frysk]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Frysk

{{ga}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ireland|Tiếng Ireland]]|plain=tiếng Ireland|lc=[[tiếng Ireland]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ireland

{{gay}} [[:Bản mẫu:gay]] Bản mẫu:gay
{{gl}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Galicia|Tiếng Galicia]]|plain=tiếng Galicia|lc=[[tiếng Galicia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Galicia

{{gn}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Guaraní|Tiếng Guaraní]]|plain=tiếng Guaraní|lc=[[tiếng Guaraní]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Guaraní

{{gu}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Gujarat|Tiếng Gujarat]]|plain=tiếng Gujarat|lc=[[tiếng Gujarat]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Gujarat

{{gs}} [[:Bản mẫu:gs]] Bản mẫu:gs
{{gv}} [[:Bản mẫu:gv]] Bản mẫu:gv
{{ha}} [[:Bản mẫu:ha]] Bản mẫu:ha
{{he}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Do Thái|Tiếng Do Thái]]|plain=tiếng Do Thái|lc=[[tiếng Do Thái]]|script=Hebr}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Do Thái

{{hi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Hindi|Tiếng Hindi]]|plain=tiếng Hindi|lc=[[tiếng Hindi]]|script=Deva}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] [[nl:sjabloon:hin]] </noinclude> || Tiếng Hindi

{{hr}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Croatia|Tiếng Croatia]]|plain=tiếng Croatia|lc=[[tiếng Croatia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Croatia

{{hu}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Hung|Tiếng Hung]]|plain=tiếng Hung|lc=[[tiếng Hung]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Hung

{{hy}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Armenia|Tiếng Armenia]]|plain=tiếng Armenia|lc=[[tiếng Armenia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Armenia

{{ia}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Bổ trợ Quốc tế|Tiếng Bổ trợ Quốc tế]]|plain=tiếng Bổ trợ Quốc tế|lc=[[tiếng Bổ trợ Quốc tế]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Bổ trợ Quốc tế

{{iba}} [[:Bản mẫu:iba]] Bản mẫu:iba
{{id}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Indonesia|Tiếng Indonesia]]|plain=tiếng Indonesia|lc=[[tiếng Indonesia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Indonesia

{{ii}} [[:Bản mẫu:ii]] Bản mẫu:ii
{{ik}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Inuit|Tiếng Inuit]] tại Đông [[Canada]]|plain=tiếng Inuit tại Đông Canada|lc=[[tiếng Inuit]] tại Đông [[Canada]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Inuit tại Đông Canada

{{io}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ido|Tiếng Ido]]|plain=tiếng Ido|lc=[[tiếng Ido]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ido

{{is}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Băng Đảo|Tiếng Băng Đảo]]|plain=tiếng Băng Đảo|lc=[[tiếng Băng Đảo]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Băng Đảo

{{it}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ý|Tiếng Ý]]|plain=tiếng Ý|lc=[[tiếng Ý]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ý

{{iu}} [[:Bản mẫu:iu]] Bản mẫu:iu
{{ja}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Nhật|Tiếng Nhật]]|plain=tiếng Nhật|lc=[[tiếng Nhật]]|script=Jpan}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Nhật

{{jv}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Java|Tiếng Java]]|plain=tiếng Java|lc=[[tiếng Java]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Java

{{ka}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Gruzia|Tiếng Gruzia]]|plain=tiếng Gruzia|lc=[[tiếng Gruzia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Gruzia

{{kaw}} [[:Bản mẫu:kaw]] Bản mẫu:kaw
{{kh}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Khmer|Tiếng Khmer]]|plain=tiếng Khmer|lc=[[tiếng Khmer]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Khmer

{{kk}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Kazakh|Tiếng Kazakh]]|plain=tiếng Kazakh|lc=[[tiếng Kazakh]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Kazakh

{{kl}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Greenland|Tiếng Greenland]]|plain=tiếng Greenland|lc=[[tiếng Greenland]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Greenland

{{km}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Khmer|Tiếng Khmer]]|plain=tiếng Khmer|lc=[[tiếng Khmer]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Khmer

{{kn}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Kannada|Tiếng Kannada]]|plain=tiếng Kannada|lc=[[tiếng Kannada]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Kannada

{{ko}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Triều Tiên|Tiếng Triều Tiên]]|plain=tiếng Triều Tiên|lc=[[tiếng Triều Tiên]]|script=Hang}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Triều Tiên

{{ks}} [[:Bản mẫu:ks]] Bản mẫu:ks
{{ku}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Kurd|Tiếng Kurd]]|plain=tiếng Kurd|lc=[[tiếng Kurd]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Kurd

{{kw}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Cornwall|Tiếng Cornwall]]|plain=tiếng Cornwall|lc=[[tiếng Cornwall]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Cornwall

{{ky}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Kyrgyz|Tiếng Kyrgyz]]|plain=tiếng Kyrgyz|lc=[[tiếng Kyrgyz]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Kyrgyz

{{la}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Latinh|Tiếng Latinh]]|plain=tiếng Latinh|lc=[[tiếng Latinh]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Latinh

{{lb}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Luxembourg|Tiếng Luxembourg]]|plain=tiếng Luxembourg|lc=[[tiếng Luxembourg]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Luxembourg

{{li}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Limburg|Tiếng Limburg]]|plain=tiếng Limburg|lc=[[tiếng Limburg]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Limburg

{{lt}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Litva|Tiếng Litva]]|plain=tiếng Litva|lc=[[tiếng Litva]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Litva

{{lv}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Latvia|Tiếng Latvia]]|plain=tiếng Latvia|lc=[[tiếng Latvia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Latvia

{{ma}} [[:Bản mẫu:ma]] Bản mẫu:ma
{{mdf}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Moksha|Tiếng Moksha]]|plain=tiếng Moksha|lc=[[tiếng Moksha]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Moksha

{{mi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Maori|Tiếng Maori]]|plain=tiếng Maori|lc=[[tiếng Maori]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Maori

{{mk}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Macedoni|Tiếng Macedoni]]|plain=tiếng Macedoni|lc=[[tiếng Macedoni]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Macedoni

{{ml}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Malayalam|Tiếng Malayalam]]|plain=tiếng Malayalam|lc=[[tiếng Malayalam]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Malayalam

{{mn}} <abbr class="gender-gloss" title="{{int:wiktionary-mn-tip}}">{{int:wiktionary-mn}}</abbr><noinclude>

==Xem thêm== * {{Liên kết tiêu bản|mon}}&nbsp;– [[tiếng Mông Cổ]] </noinclude> || gđt

{{mnc}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Mãn Châu|Tiếng Mãn Châu]]|plain=tiếng Mãn Châu|lc=[[tiếng Mãn Châu]]|script=Mong}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Mãn Châu

{{mo}} [[:Bản mẫu:mo]] Bản mẫu:mo
{{mr}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Marathi|Tiếng Marathi]]|plain=tiếng Marathi|lc=[[tiếng Marathi]]|script=Deva}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Marathi

{{ms}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Mã Lai|Tiếng Mã Lai]]|plain=tiếng Mã Lai|lc=[[tiếng Mã Lai]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Mã Lai

{{mt}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Malta|Tiếng Malta]]|plain=tiếng Malta|lc=[[tiếng Malta]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Malta

{{my}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Miến Điện|Tiếng Miến Điện]]|plain=tiếng Miến Điện|lc=[[tiếng Miến Điện]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Miến Điện

{{myv}} [[:Bản mẫu:myv]] Bản mẫu:myv
{{na}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Nauru|Tiếng Nauru]]|plain=tiếng Nauru|lc=[[tiếng Nauru]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Nauru

{{nah}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Nahuatl|Tiếng Nahuatl]]|plain=tiếng Nahuatl|lc=[[tiếng Nahuatl]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Nahuatl

{{nb}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Na Uy|Tiếng Na Uy]] (''[[Bokmål]]'')|plain=tiếng Na Uy (Bokmål)|nolink=tiếng Na Uy (''Bokmål'')|lc=[[tiếng Na Uy]] (''[[Bokmål]]'')}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Na Uy (Bokmål)

{{ne}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Nepal|Tiếng Nepal]]|plain=tiếng Nepal|lc=[[tiếng Nepal]]|script=Deva}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Nepal

{{nd}} [[:Bản mẫu:nd]] Bản mẫu:nd
{{ng}} [[:Bản mẫu:ng]] Bản mẫu:ng
{{nl}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Hà Lan|Tiếng Hà Lan]]|plain=tiếng Hà Lan|lc=[[tiếng Hà Lan]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] [[nl:sjabloon:nld]] </noinclude> || Tiếng Hà Lan

{{nn}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Na Uy|Tiếng Na Uy]] (''[[Nynorsk]]'')|plain=tiếng Na Uy (Nynorsk)|nolink=tiếng Na Uy (''Nynorsk'')|lc=[[tiếng Na Uy]] (''[[Nynorsk]]'')}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Na Uy (Nynorsk)

{{no}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Na Uy|Tiếng Na Uy]]|plain=tiếng Na Uy|lc=[[tiếng Na Uy]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Na Uy

{{nr}} [[:Bản mẫu:nr]] Bản mẫu:nr
{{nv}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Navajo|Tiếng Navajo]]|plain=tiếng Navajo|lc=[[tiếng Navajo]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Navajo

{{ny}} [[:Bản mẫu:ny]] Bản mẫu:ny
{{oc}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Oc|Tiếng Oc]]|plain=tiếng Oc|lc=[[tiếng Oc]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Oc

{{oj}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ojibwe|Tiếng Ojibwe]]|plain=tiếng Ojibwe|lc=[[tiếng Ojibwe]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ojibwe

{{om}} [[:Bản mẫu:om]] Bản mẫu:om
{{or}} [[:Bản mẫu:or]] Bản mẫu:or
{{os}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ossetia|Tiếng Ossetia]]|plain=tiếng Ossetia|lc=[[tiếng Ossetia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ossetia

{{pap}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Papiamento|Tiếng Papiamento]]|plain=tiếng Papiamento|lc=[[tiếng Papiamento]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Papiamento

{{pi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Pali|Tiếng Pali]]|plain=tiếng Pali|lc=[[tiếng Pali]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Pali

{{pl}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ba Lan|Tiếng Ba Lan]]|plain=tiếng Ba Lan|lc=[[tiếng Ba Lan]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ba Lan

{{ps}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Pashtun|Tiếng Pashtun]]|plain=tiếng Pashtun|lc=[[tiếng Pashtun]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Pashtun

{{pt}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Bồ Đào Nha|Tiếng Bồ Đào Nha]]|plain=tiếng Bồ Đào Nha|lc=[[tiếng Bồ Đào Nha]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Bồ Đào Nha

{{qu}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Quechua|Tiếng Quechua]]|plain=tiếng Quechua|lc=[[tiếng Quechua]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Quechua

{{ra}} [[:Bản mẫu:ra]] Bản mẫu:ra
{{rn}} [[:Bản mẫu:rn]] Bản mẫu:rn
{{ro}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Romana|Tiếng Romana]]|plain=tiếng Romana|lc=[[tiếng Romana]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Romana

{{ru}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Nga|Tiếng Nga]]|plain=tiếng Nga|lc=[[tiếng Nga]]|script=Cyrl}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Nga

{{rw}} [[:Bản mẫu:rw]] Bản mẫu:rw
{{sa}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Phạn|Tiếng Phạn]]|plain=tiếng Phạn|lc=[[tiếng Phạn]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Phạn

{{sc}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Sardinia|Tiếng Sardinia]]|plain=tiếng Sardinia|lc=[[tiếng Sardinia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Sardinia

{{sco}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Scots|Tiếng Scots]]|plain=tiếng Scots|lc=[[tiếng Scots]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Scots

{{sd}} [[:Bản mẫu:sd]] Bản mẫu:sd
{{si}} [[:Bản mẫu:si]] Bản mẫu:si
{{se}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Sami Bắc|Tiếng Sami Bắc]]|plain=tiếng Sami Bắc|lc=[[tiếng Sami Bắc]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Sami Bắc

{{sk}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Slovak|Tiếng Slovak]]|plain=tiếng Slovak|lc=[[tiếng Slovak]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Slovak

{{sl}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Sloven|Tiếng Sloven]]|plain=tiếng Sloven|lc=[[tiếng Sloven]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Sloven

{{sm}} [[:Bản mẫu:sm]] Bản mẫu:sm
{{smi}} [[:Bản mẫu:smi]] Bản mẫu:smi
{{smn}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Sami|Tiếng Sami]] tại [[Inari]]|plain=tiếng Sami tại Inari|lc=[[tiếng Sami]] tại [[Inari]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Sami tại Inari

{{sn}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Shona|Tiếng Shona]]|plain=tiếng Shona|lc=[[tiếng Shona]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Shona

{{so}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Somali|Tiếng Somali]]|plain=tiếng Somali|lc=[[tiếng Somali]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Somali

{{sq}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Albani|Tiếng Albani]]|plain=tiếng Albani|lc=[[tiếng Albani]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Albani

{{sr}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Serbia|Tiếng Serbia]]|plain=tiếng Serbia|lc=[[tiếng Serbia]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Serbia

{{su}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Sunda|Tiếng Sunda]]|plain=tiếng Sunda|lc=[[tiếng Sunda]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Sunda

{{sv}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Thụy Điển|Tiếng Thụy Điển]]|plain=tiếng Thụy Điển|lc=[[tiếng Thụy Điển]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Thụy Điển

{{sw}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Swahili|Tiếng Swahili]]|plain=tiếng Swahili|lc=[[tiếng Swahili]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] [[af:Sjabloon:swa]] [[fy:Berjocht:swa]] [[hu:Sablon:swa]] [[ja:テンプレート:swa]] [[nl:Sjabloon:swa]] [[ro:Format:swa]] </noinclude> || Tiếng Swahili

{{sq}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Albani|Tiếng Albani]]|plain=tiếng Albani|lc=[[tiếng Albani]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Albani

{{ss}} [[:Bản mẫu:ss]] Bản mẫu:ss
{{ta}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tamil|Tiếng Tamil]]|plain=tiếng Tamil|lc=[[tiếng Tamil]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tamil

{{te}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Telugu|Tiếng Telugu]]|plain=tiếng Telugu|lc=[[tiếng Telugu]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Telugu

{{tg}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tajik|Tiếng Tajik]]|plain=tiếng Tajik|lc=[[tiếng Tajik]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tajik

{{th}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Thái|Tiếng Thái]]|plain=tiếng Thái|lc=[[tiếng Thái]]|script=Thai}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Thái

{{ti}} [[:Bản mẫu:ti]] Bản mẫu:ti
{{tk}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Turkmen|Tiếng Turkmen]]|plain=tiếng Turkmen|lc=[[tiếng Turkmen]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Turkmen

{{tl}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tagalog|Tiếng Tagalog]]|plain=tiếng Tagalog|lc=[[tiếng Tagalog]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tagalog

{{tlh}} [[:Bản mẫu:tlh]] Bản mẫu:tlh
{{tn}} [[:Bản mẫu:tn]] Bản mẫu:tn
{{to}} [[:Bản mẫu:to]] Bản mẫu:to
{{tpi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tok Pisin|Tiếng Tok Pisin]]|plain=tiếng Tok Pisin|lc=[[tiếng Tok Pisin]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tok Pisin

{{tr}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Thổ Nhĩ Kỳ|Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ]]|plain=tiếng Thổ Nhĩ Kỳ|lc=[[tiếng Thổ Nhĩ Kỳ]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

{{ts}} [[:Bản mẫu:ts]] Bản mẫu:ts
{{tt}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Tatar|Tiếng Tatar]]|plain=tiếng Tatar|lc=[[tiếng Tatar]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Tatar

{{tw}} [[:Bản mẫu:tw]] Bản mẫu:tw
{{udm}} [[:Bản mẫu:udm]] Bản mẫu:udm
{{ug}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Uyghur|Tiếng Uyghur]]|plain=tiếng Uyghur|lc=[[tiếng Uyghur]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Uyghur

{{uk}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Ukraina|Tiếng Ukraina]]|plain=tiếng Ukraina|lc=[[tiếng Ukraina]]|script=Cyrl}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Ukraina

{{ur}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Urdu|Tiếng Urdu]]|plain=tiếng Urdu|lc=[[tiếng Urdu]]|script=Arab}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Urdu

{{uz}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Uzbek|Tiếng Uzbek]]|plain=tiếng Uzbek|lc=[[tiếng Uzbek]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Uzbek

{{vi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Việt|Tiếng Việt]]|plain=tiếng Việt|lc=[[tiếng Việt]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Việt

{{vo}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Volapük|Tiếng Volapük]]|plain=tiếng Volapük|lc=[[tiếng Volapük]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Volapük

{{vot}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Votes|Tiếng Votes]]|plain=tiếng Votes|lc=[[tiếng Votes]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Votes

{{wa}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Wallon|Tiếng Wallon]]|plain=tiếng Wallon|lc=[[tiếng Wallon]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Wallon

{{wen}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Sorb|Tiếng Sorb]]|plain=tiếng Sorb|lc=[[tiếng Sorb]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Sorb

{{wo}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Wolof|Tiếng Wolof]]|plain=tiếng Wolof|lc=[[tiếng Wolof]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Wolof

{{xh}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Xhosa|Tiếng Xhosa]]|plain=tiếng Xhosa|lc=[[tiếng Xhosa]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Xhosa

{{yi}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Yiddish|Tiếng Yiddish]]|plain=tiếng Yiddish|lc=[[tiếng Yiddish]]|script=Hebr}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Yiddish

{{yo}} [[:Bản mẫu:yo]] Bản mẫu:yo
{{za}} [[:Bản mẫu:za]] Bản mẫu:za
{{zh}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Trung Quốc|Tiếng Trung Quốc]]|plain=tiếng Trung Quốc|lc=[[tiếng Trung Quốc]]|script={{{script|Hani}}}}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Trung Quốc

{{zu}} {{tiếng|style={{{style|}}}|[[tiếng Zulu|Tiếng Zulu]]|plain=tiếng Zulu|lc=[[tiếng Zulu]]}}<noinclude>

[[Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ|{{PAGENAME}}]] </noinclude> || Tiếng Zulu