als

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Liên từ[sửa]

als

 1. nếu, khi
  Als het niet lukt, help ik je wel.
  Bạn không làm được thì tôi có thể giúp.
  We komen als het stopt met regenen.
  Hết mưa thì chúng tôi đi.

Đồng nghĩa[sửa]

Giới từ[sửa]

als

 1. như, giống
  Hij huilde als een kind.
  Anh ấy khóc như bé.
 2. (với even) bằng
  Ze is even groot als jij.
  Cô lớn bằng bạn.
 3. (Địa phương, với cấp so sánh?) hơn
  België is kleiner als Vietnam.
  Nước Bỉ nhỏ hơn Việt Nam.

Đồng nghĩa[sửa]