even

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈi.vən]

Danh từ[sửa]

even (thơ ca) /ˈi.vən/

 1. Chiều, chiều hôm.

Tính từ[sửa]

even /ˈi.vən/

 1. Bằng phẳng.
 2. Ngang bằng, ngang.
 3. (Pháp lý) ; (thương nghiệp) cùng.
  of even date — cùng ngày
 4. Điềm đạm, bình thản.
  an even temper — tính khí điềm đạm
 5. Chẵn (số).
 6. Đều, đều đều, đều đặn.
  an even tempo — nhịp độ đều đều
  an even pace — bước đi đều đều
 7. Đúng.
  an even mile — một dặm đúng
 8. Công bằng.
  an even exchange — sự đổi chác công bằng

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

even /ˈi.vən/

 1. Ngay cả, ngay, thậm chí.
  to doubt even the truth — nghi ngờ ngay cả sự thật
 2. Lại còn, còn.
  this is even better — cái này lại còn tốt hơn
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Không hơn không kém, đúng.

Thành ngữ[sửa]

 • even if; even though: Ngay cho là, là.
 • even now; even then: Mặc dù thế.
 • even so:
  1. ngay có đúng như thế, dù có đúng như thế thì.
   there deen to be shortcoming in the book, even so it's a good one — sách có thể có nhược điểm, nhưng dù có đúng như thế thì cũng vẫn là quyển sách tốt

Ngoại động từ[sửa]

even ngoại động từ /ˈi.vən/

 1. San bằng, làm phẳng.
 2. Làm cho ngang, làm bằng.
  to even up — làm thăng bằng
 3. Bằng (ai), sánh được với (ai), ngang với (ai).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]