astern

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

astern /ə.ˈstɜːn/

  1. (Hàng hải) .
  2. phía sau tàu, ở phía lái tàu.
    astern of a ship — ở đằng sau tàu
  3. Về phía sau, ở xa đằng sau.
    to fall (drop) astern — tụt lại ở phía sau, ở lại đằng sau
  4. Lùi, giật lùi.
    full speed astern — phóng giật lùi

Tham khảo[sửa]