avant

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Pháp (Paris)
Canada (Montréal)

Giới từ[sửa]

avant /a.vɑ̃/

 1. Trước.
  Avant le départ — trước khi đi
  Avant Jésus-Christ — trước công nguyên
  Il est arrivé avant moi — nó đến trước tôi
  avant de — trước khi
  Avant de parler — trước khi nói
  Réfléchissez bien avant de vous décider — hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định
  Prendre un médicament avant de manger — uống thuốc trước khi ăn
  avant que — trước khi
  Avant qu’il revienne — trước khi nó trở về
  avant tout — trước hết
  La santé passe avant tout — sức khoẻ là trên hết
  mettre la charrue avant les bœufs — đặt cái cày trước con bò, làm chuyện ngược đời

Phó từ[sửa]

avant /a.vɑ̃/

 1. Trước.
  Il est parti avant — nó đã đi trước
  Quelques jours avant — vài ngày trước đó
 2. Sâu vào.
  Creuser plus avant — đào sâu hơn vào
 3. Muộn.
  Fort avant dans la nuit — rất muộn về đêm (đêm đã khuya)
  en avant — lên trước, ra trước
  En avant, marche! — đằng trước, bước!
  Se pencher en avant — chúi về phiá trước
  Regarder en avant — nhìn về phía trước, nhìn về tương lai
  en avant de — trước (về vị trí trong không gian)

Từ đồng âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
avant
/a.vɑ̃/
avants
/a.vɑ̃/

avant /a.vɑ̃/

 1. Phần trước, mũi.
  L’avant d’une voiture — phần trước xe
 2. (Thể dục thể thao) Tiền đạo (bóng đá).
  La ligne des avants — hàng tiền đạo
 3. (Quân sự) Tiền tuyến.
  Aller de l'avant — thẳng tiến, mạnh tiến.

Trái nghĩa[sửa]

Tính từ[sửa]

avant /a.vɑ̃/

 1. Trước.
  Les roues avant — các bánh trước

Tham khảo[sửa]