bản gốc

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ːn˧˩˧ ɣəwk˧˥ɓaːŋ˧˩˨ ɣə̰wk˩˧ɓaːŋ˨˩˦ ɣəwk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːn˧˩ ɣəwk˩˩ɓa̰ːʔn˧˩ ɣə̰wk˩˧

Danh từ[sửa]

bản gốc

  1. là văn kiện, nhưng ghi chép gì đó mà được viết lần đầu tiên.


Dịch[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)