banne

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
bannes
/ban/
bannes
/ban/

banne gc

  1. Giỏ, sọt.
  2. Vải che, bạt che (trước cửa hàng).
  3. Xe than; xe phân.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å banne
Hiện tại chỉ ngôi banner
Quá khứ banna, bannet, bante
Động tính từ quá khứ banna, ban net, bant
Động tính từ hiện tại

banne

  1. Chửi tục, chửi thề.
    Det er stygt å banne.
    Det kan du banne på. — Anh hãy tin rằng sự việc đó là chắc chắn.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]