diriger

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /di.ʁi.ʒe/

Ngoại động từ[sửa]

diriger ngoại động từ /di.ʁi.ʒe/

 1. Lái, hướng, dẫn, gửi đi.
  Diriger une barque — lái một chiếc thuyền
  Il me dirige vers la porte — anh ấy dẫn tôi ra cửa
  Diriger un paquet vers Hanoi — gửi một gói đồ đi Hà Nội
  Diriger son attention sur un point — hướng sự chú ý vào một điểm
 2. Lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý; chủ trì.
  Diriger une action collective — lãnh đạo một công việc tập thể
  Diriger un orchestre — chỉ huy một dàn nhạc
  Diriger une usine — quản lý một nhà máy
  Diriger une réunion — chủ trì một cuộc họp

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]