faute

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
faute
/fɔt/
fautes
/fɔt/

faute gc /fɔt/

 1. Lỗi.
  Commettre une faute — phạm lỗi
  Faute du tiers — (luật học, pháp lý) lỗi của người thứ ba
  Faute d’orthographe — lỗi chính trị tả
  En faute — mắc lỗi
  faire faute — thiếu
  faute de — vì thiếu
  faute de mieux — không có điều kiện hơn nữa
  il y va de sa faute — nó có phần trách nhiệm
  ne pas se faire faute de — không bỏ qua, không từ
  sans faute — chắc chắn

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]