correction

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kə.ˈrɛk.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

correction /kə.ˈrɛk.ʃən/

 1. Sự sửa, sự sửa chữa, sự hiệu chỉnh.
 2. Sự trừng phạt, sự trừng trị, sự trừng giới.
  house of correction — nhà trừng giới
 3. Cái đúng; chỗ sửa.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kɔ.ʁɛk.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
correction
/kɔ.ʁɛk.sjɔ̃/
corrections
/kɔ.ʁɛk.sjɔ̃/

correction gc /kɔ.ʁɛk.sjɔ̃/

 1. Sự sửa, sự chữa, sự sửa chữa, sự chữa lại.
  Correction d’une date erronée — sự chữa lại ngày tháng ghi sai
  Correction des épreuves d’imprimerie — sự sửa bản in thử
 2. Sự chấm bài.
 3. (Kỹ thuật) Sự hiệu chỉnh.
 4. Lời nói nhẹ đi.
 5. Hình phạt; trận đòn.
 6. Sự đúng, sự đúng đắn.
 7. Sự đứng đắn.
  Maison de correction — nhà trừng giới.
  sauf correction — trừ phi lầm
  il me semble, sauf correction, que cela ne vous regarde pas — hình như, trừ phi tôi lầm, việc ấy không can hệ gì đến anh

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]